Tổng quan

Chuyên trang dành cho lập trình viên

Chào mừng bạn tới Casso Developer

Đây là nơi bạn có thể tìm thấy tất cả các tài liệu đặc tả, hướng dẫn, tài nguyên để lập trình tích hợp phần mềm của bạn với Casso

Casso được sinh ra với DNA là bảo mật, tự động hóa tích hợp không giới hạn. Chúng tôi coi khả năng tích hợp là giá trị cốt lõi của sản phẩm. Do đó, chúng tôi đã phát triển Casso theo hướng cung cấp đa dạng hình thức kết nối với các hệ thống phần mềm khác, phục vụ nhiều mục đích khác nhau.

Các phương pháp tích hợp

Phương pháp

Mô tả

  • Cấu hình thêm một webhook trên giao diện của Casso.

  • Mỗi khi tài khoản ngân hàng có một giao dịch mới, Casso sẽ bắn thông tin giao dịch vào webhook đã cấu hình, tham khảo tài liệu.

  • Dùng API Key để gọi các API của Casso. API Key sẽ được xem như là một Access token, chỉ khác nhau ở chỗ chỉ khi API Key bị xóa đi thì API Key này mới hết hạn, tham khảo tài liệu.

Hai phương pháp đầu là dành cho người dùng cuối. Là những doanh nghiệp, cá nhân đã sử dụng phần mềm Casso phục vụ nhu cầu quản lý thu chi. Và nay doanh nghiệp, cá nhân này cần tích hợp Casso vào hệ thống phần mềm khác mà doanh nghiệp cũng đang sử dụng.

Phương pháp OAuth 2.0 dành cho các nhà phát triển phần mềm cho doanh nghiệp, muốn tích hợp với Casso để cung cấp cho người dùng thêm lựa chọn liên kết tài khoản Casso vào phần mềm.

Kế hoạch dự kiến

Bên cạnh 3 phương pháp tích hợp trên, chúng tôi cũng đang làm việc để triển khai phương pháp thứ 4, đó là phát triển một bộ thư viện tích hợp tương tự như Plaid cho Việt Nam, được cung cấp cho các nhà phát triển phần mềm dưới dạng thư viện mã nguồn.

Bộ thư viện này sẽ giúp các đơn vị này phát triển tính năng liên kết ngân hàng của người dùng vào phần mềm của họ, một cách đơn giản và bảo mật. Người dùng phần mềm sẽ ko cần tạo tài khoản bên Casso mà liên kết ngân hàng ngay trên web, app của nhà phát triển. Và Nhà Phát Triển không cần phải lo lắng về vấn đề bảo mật cho tài khoản và dữ liệu của người dùng.

Chúng tôi dự kiến sẽ ra mắt chính thức trong vào đầu năm 2022. Vui lòng liên hệ nếu bạn muốn tham gia vào chương trình dùng thử Beta Test của chúng tôi.

Last updated